POSTUP PŘI REKLAMACI ZÁJEZDU

Reklamaci je nutné podat písemně/ústně u daného prodejce produktu nebo u jakékoliv
pobočky CK, a to nejpozději do 30 dní po ukončení zájezdu.

Reklamace by měla obsahovat tyto údaje:
-jméno a příjmení klienta
-rezervační číslo (popřípadě číslo akce)
-destinaci zájezdu
-termín zájezdu
-kontakt na klienta
-cestovní smlouvu (voucher)
-popis reklamované události
-podklady z destinace (GNK – zápis z destinace o závadě/problému, foto závad, e-mailovou
komunikaci s prodejcem/CK)
-datum přijetí reklamace

Originál dopisu s reklamací pečlivě uschovejte, kopie podkladů ve formě scanu pošlete na
adresu: customercare@ckneckermann.cz, a to pokud možno okamžitě po obdržení
stížnosti. CK Neckermann je povinna dodržet stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace: 30
dní od jejího doručení na prodejce či pobočku.
Reklamaci je nutné podat písemně (v českém, německém nebo anglickém jazyce) u daného
prodejce produktu nebo u jakékoliv pobočky, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení zájezdu.

Reklamace by měla obsahovat tyto údaje:

-pořadatele zájezdu (touroperátora)
-jméno a příjmení klienta
-rezervační číslo (popřípadě číslo akce)
-destinaci zájezdu
-termín zájezdu
-kontakt na klienta
-cestovní smlouvu (voucher)
-popis reklamované události
-podklady z destinace (GNK - soupis závad/problému delegátem v destinaci, foto závad, emailovou
komunikaci s prodejcem/CK)
-datum přijetí reklamace

Originál dopisu s reklamací pečlivě uschovejte, kopie podkladů ve formě scanu pošlete na
adresu: customercare@ckneckermann.cz, a to pokud možno okamžitě po obdržení
stížnosti.
Upozornění: u produktů německých a rakouských touroperátorů není stanovena časová
lhůta pro vyřízení reklamace; Neckermann Cestovní kancelář v těchto případech vystupuje
pouze jako prostředník při vyřizování reklamace a neručí za dobu a výsledek vyřízení těchto
stížností.