Rujána


Rujána je největší německý ostrov lokalizovaný na severu země v Baltickém moři. Mimo rekreační a potenciál, který se neustále rozvíjí, je ostrov zajímavý i hlubokou historií spojenou se Slovany (osídlen byl už v 6. století). Na ostrově jsou Pobřeží je zajímaé svou členistostí, tvoří jej přesypy a duny. Na severu naleznete ikonické vápencové útesy (v národním parku Jasmund), které jsou v některých místech vysoké až 30 m.